Huurvoorwaarden

Algemene Huurvoorwaarden
Omdat er regels moeten zijn bij het huren van springkussens hieronder onze voorwaarden:

 • Het gehuurde springkussen valt onder supervisie van de huurder. De huurder moet waken over het aan hem/haar toevertrouwde materiaal.
 • Bij windkracht 5 of meer is het niet verantwoord om het springkussen op te bouwen
 • Een volwassene dient controle te houden tijdens het gebruik van het springkussen. Kinderen zijn zich immers niet altijd bewust van een eventueel gevaar/risico.
 • Overdekte springkussens zijn nooit waterdicht. Ze bieden een beperkte bescherming bij de regen. Maar dienen vooral ter bescherming bij het zonlicht.
 • De blower mag in geen geval worden afgedekt. Bij regenachtig weer dient het springkussen opgeblazen te blijven. Slechts bij storm en onweer kunt u het springkussen leeg laten lopen. Om, als de storm geluwd is, het springkussen weer op te blazen om deze te laten drogen.
 • Als het springkussen is opgeblazen mag deze niet meer verplaatst worden
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik , schade aan grasvelden en andere ondergronden , schade aan elektrische installaties.
  De huurder is steeds verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is. De klant kan steeds een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten ,bij een erkende Nederlandse verzekeringsmaatschappij, om zich als dusdanig te verzekeren tegen elk ongeval voortvloeiend
  uit het gebruik van de door ons verhuurde goederen.
 • Springkussens zijn voor kinderen, niet voor volwassen. Let bij het toelaten van de kinderen op het springkussen ook op het aanbevolen aantal kinderen.
 • De luchttoevoer dient altijd gestrekt te blijven
 • De blower moet aangesloten worden op het netstroom 220 volt, zorgt u dus voor verlengsnoer indien noodzakelijk (kan eventueel ook gehuurd worden).
 • De betaling van het huur + borgsom dient voldaan te zijn voor het springkussen wordt geleverd.
 • De borgsom voor het springkussen en de blower bedraagt € 100,-
 • De huurwaarborg wordt niet terugbetaald in de volgende gevallen :
  Bij zichtbare scheuren van het springkasteel
  Bij zichtbare schade aan de blazerinstallatie
  Bij schade, andere dan normale slijtage door abnormaal gebruik
  Wanneer het luchtkasteel door waterinsijpeling is beschadigd
  Bij laattijdige inlevering
  Wanneer niet alle materialen gelijktijdig worden ingeleverd.
  In dit geval kan de huurwaarborg toch nog terugbetaald worden indien de achtergehouden materialen binnen de 24 u na de eerste inlevering worden afgeleverd.
 • Het gehuurde materiaal blijft te allen tijde eigendom van de verhuurder